welkom


Op deze website vindt u informatie over mijn werk in het basisonderwijs en beroepsonderwijs.

Voor het basisonderwijs werk ik vanuit het concept van De School. Dit is een concept voor een Integraal Kindcentrum voor Inclusief onderwijs (IIKC): passend onderwijs voor elk kind door combinatie van flexibele school- en vakantietijden, dynamische organisatie en thematische onderwijs.

Voor het beroepsonderwijs werk ik vanuit het leerlijnenmodel. Dit is een model voor ontwerp van beroepsgerichte hbo- en mbo-opleidingen: adequate beroepsvoorbereiding voor studenten door interne samenhang en aansluiting bij de beroepspraktijk.

Vanaf 2002 werk ik als zelfstandig onderwijskundige voor hbo- en mbo-opleidingen, basisscholen en onderwijsgerelateerde organisaties op het gebied van ontwerp van organisaties, opleidingen en studiematerialen in de vorm van scholing, advies, gespreksleiding, projectmanagement, schrijfproducten en presentaties.

”The cost of education is nothing compared to the price of ignorance’
Gerard Endenburg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *