Schoolgevangenis

4 September, daags voor de start van het nieuwe schooljaar, heet de leiding van een school voor voortgezet onderwijs haar leerlingen welkom met onderstaande mail. Goed voor 1.000 whatsappjes binnen een uur in de klasse-appgroep met als kernwoord ‘schoolgevangenis’.
Wat bezielt schoolleiders om hun leerlingen tussen 12-18 jaar zo aan te spreken?
Zou er ‘collegiale consultatie’ zijn geweest voordat de mail werd verzonden?
Geen woord over ‘we hebben er zin in, leren, wat het lerarenteam voor moois voor de leerlingen in petto heeft, welke ambities er zijn en hoe het met iedereen gaat’.
Geen argumentatie, geen gesprek. Eenzijdig opgelegde dwang inclusief machtsmiddelen: de schoolgevangenis. Geen enkele afspraak die ook voor leerkrachten geldt.
Een toon die grote weerstand en verzet oproept bij honderden leerlingen.
Een brief die hoon en minachting opwekt voor leerkracht en beroep.

Waar is het verzet van leerkrachten tegen deze opvatting over de ‘pedagogische opdracht’, burgerschap en respectvol samenleven?
De beroepsgroep streeft naar meer aanzien en meer instroom in de lerarenopleidingen. Het enige beroep waar jongeren uitgebreid kijk op hebben is dat van leerkracht, dat hebben ze ruim tien jaar meegemaakt voor ze hun profiel kiezen. Met deze beroepsmanifestatie is het niet vreemd dat jongeren voor andere vakken kiezen.

Beste leerlingen,
Voor het komende schooljaar zijn er een aantal zaken iets veranderd op school. Niet alleen zijn de afdelingsleiders vervangen door conrectoren en leerlingcoördinatoren, maar ook zijn een aantal regels aangepast. Hieronder kun je de belangrijkste veranderingen vinden. Neem ze goed door, zodat jij niet voor verrassingen komt te staan. Mochten er nog vragen zijn over het een of ander dan zijn deze uiteraard welkom. 
Een heel fijn jaar gewenst en succes!
Met vriendelijke groet, 
Leerling coördinatoren

Telefoons:

 • Op de gangen bij lokalen mag je geen telefoon gebruiken. Word je hier gezien met telefoon, mag deze ingenomen worden door een docent. 
 • In school mag je je telefoon gebruiken rondom de kantine/mediatheek, in de aula en in de Serre.
 • In ieder lokaal hangt een telefoonzak, waar je aan het begin van de les je telefoon in moet doen. Wanneer je dit niet wilt, moet je je telefoon in je kluisje doen. Wordt de telefoon in jouw bezit gezien, zonder toestemming van de betreffende docent, wordt deze ingenomen.
 • Is je mobiel ingenomen, wordt deze afgegeven bij de receptie. Deze kun je:
 • * 1e keer afgepakt = ophalen aan het eind van de dag bij de leerling coördinator die aanwezig is in 017.
 • * 2e keer afgepakt = een week lang ’s ochtends om 8.00 uur inleveren bij de leerling coördinator in 017 en na jouw laatste les ophalen. Wanneer je je telefoon ’s ochtends NIET inlevert, ben je hem de hele week kwijt. Mocht dit een probleem zijn, mogen je ouders/verzorgers hem komen ophalen.
 • * 3e keer afgepakt = zie bij 2e keer afgepakt. 

Huiswerk vergeten/boeken vergeten:

 • Wanneer je in totaal 5x je huiswerk of boeken bent vergeten, kom je een uur na in lokaal 018. Daarbij gaat een mail uit naar je ouders en mentor om hen hierover te informeren. Na 10x neemt de mentor contact op met je ouders. Na 15x word je bij een motivatiecoach aangemeld. 
 • Kom je niet opdagen op het aangegeven moment van nakomen dan geldt een verdubbeling van de tijd.
 • Er zijn verschillende dagen voor de afdelingen om na te komen voor huiswerk vergeten/boeken vergeten. Dit is als volgt ingeroosterd:
 • * Maandag 6e t/m 8e uur: Onderbouw (1MH, 1HV, 1A, 1G, 2MH, 2HV)
 • * Dinsdag 6e t/m 8e uur: 2 t/m 4 Mavo
 • * Woensdag 6e t/m 8e uur: 2 & 3 Havo
 • * Donderdag 6e t/m 8e uur: 2 t/m 6 Vwo
 • * Vrijdag 6e t/m 8e uur: 4 & 5 Havo

Verzuim/te laat komen:

 • Wanneer je ziek bent bellen je ouders/verzorgers om je ziek te melden. Dit doen ze door vóór 8.00 uur naar school te bellen en gelijk door te geven of je 1 of 2 dagen ziek bent. Ben je 3 dagen ziek dan moet de 3e dag dus opnieuw gebeld worden.
 • Indien je door ziekte een toets mist, dien je zelf een afspraak te maken om deze in te halen. 
 • Wanneer je een dokters-/tandartsbezoek hebt gepland, willen wij dit zo min mogelijk op de dag zelf pas te horen krijgen. Tijdig doorgeven wanneer je voor zo’n afspraak een les zult missen. Een afspraak mag NIET gepland worden tijdens een SE-afname.
 • Mis je hierdoor een toets, dan is het jouw EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID om deze toets in te halen.
 • Dokters-/tandartsbezoek of voor het behalen van je scooter rijbewijs tijdens een SE wordt gezien als ongeoorloofd absent, hiermee verspeel je direct jouw herkansingsmogelijkheid.
 • Wanneer je te laat komt in de les kan dit een keer gebeuren, dus de eerste keer krijg je cadeau. Wanneer je de tweede keer te laat komt geldt de volgende regel:
 • Meld je direct de volgende ochtend om 7.30 uur bij de receptie. Meld je je niet, dan moet je de volgende twee ochtenden om 7.30 uur melden bij de receptie. 

Uit de les verwijderd:
Wanneer je een rode kaart ontvangt in een van je lessen, dien je de les direct te verlaten en je te melden in lokaal 018. Hier vul je de rode kaart in en blijf je tot het einde van de les, waarna je terug gaat om met de betreffende docent de rode kaart te bespreken. 

Leesboek:
Alle leerlingen worden geacht iedere dag een leesboek bij zich te hebben!