Alle informatie over het experiment flexibilisering onderwijstijden

Op 2 april 2019 kwam het bericht naar buiten dat minister Slob stopt met het experiment flexibele onderwijstijden. De brief aan de Tweede Kamer daarover vindt u hier.
Op deze pagina van Rijksoverheid wordt ook de link genoemd naar het eindrapport van de Onderwijsinspectie. Dat rapport is evenwel niet het eigenlijke eindrapport. Het rapport van de Onderwijsinspectie had te maken met de verlenging van het experiment om na vier jaar nog eens de onderwijskwaliteit te meten.
Het inhoudelijke eindrapport werd in 2014 gemaakt door Regioplan en kunt u hier vinden.
Wie geïnteresseerd is in de historie van het experiment en de eerdere Kamerbrieven, vindt hier een overzicht.