Anders opleiden = 2.000 extra leraren i.o. per september 2022

De beste hulp om de basisvaardigheden van leerlingen te verbeteren, bestaat uit meer leraren op korte termijn. Nu werven betekent per september 2022 2.000 extra nieuwe onderwijsassistenten erbij die in drie jaar worden opgeleid tot bevoegde en bekwame leraren die blijven. Hoe? Door de Pabo-opleiding anders in te richten met een zomer-Pabo, zelfstudie vervangen door betaald werken in de klas om het vak af te kijken van goede leraren en te studeren als de basisscholen dicht zijn. In dit plan lees je de uitwerking, onderbouwd met cijfers.

De minister presenteerde op 12 mei 2022 het eerste deel van een masterplan om de basisvaardigheden van leerlingen te verbeteren. Het plan bestaat o.a. uit de inzet van hulpteams voor 150 scholen. Die hulpteams bestaan uit mensen van buiten de scholen. In mijn ogen zijn leerlingen vooral gebaat bij continuïteit van een vast team leraren en versnippering draagt daar niet aan bij. Zie voor details dit Kamerstuk.