basisonderwijs

Top tien oplossingen van het concept De School

De School heeft onwaarschijnlijk veel problemen kunnen aanpakken. Niet alleen in een papieren ontwerp, maar aangetoond in elf jaar praktijk. Verkleinen van kansenongelijkheid door méér tijd De School kan differentiëren naar leerinhoud, hoeveelheid tijd en planning van tijd terwijl het eindniveau van het kind tenminste gelijk blijft en vaak hoger uitkomt. Differentiatie binnen dezelfde vaste tijd vergroot kansenongelijkheid, …

Top tien oplossingen van het concept De School Lees verder »

6 factoren bepalend voor duurzame innovatie

Wat maakt of een innovatie succesvol is of niet? En wat zijn handige tips? Over mijn onderzoek naar de totstandkoming van onderwijsinnovaties in het primair onderwijs verscheen hier een artikel. Er blijken in ieder geval zes factoren van belang op het slagen (of mislukken) van een duurzame innovatie: analyse, schoolomgeving, hitteschild, beleidscyclus, draagkracht en draagvlak. …

6 factoren bepalend voor duurzame innovatie Lees verder »

Belemmeringen voor innovatie in het basisonderwijs

Welke factoren belemmeren of bevorderen innovatie in het basisonderwijs? ‘Wet- en regelgeving’, wordt vaak verondersteld. Uit praktijkervaringen en onderzoek bij tien innovatieve scholen en twee besturen blijken andere factoren van invloed te zijn. In het rapport ‘Belemmeringen voor innovatie in het basisonderwijs’, gemaakt voor het ministerie van OCW vindt u het onderzoek en de uitleg over …

Belemmeringen voor innovatie in het basisonderwijs Lees verder »

Lerarentekort of deeltijdprobleem?

Gaat het (toekomstige) lerarentekort over een tekort aan mensen of over een deeltijdprobleem? Als alle leerkrachten in het primair onderwijs per week 3 uur méér zouden werken, is het tekort ruimschoots opgelost*. En het biedt meer kansen: de bestaande deskundigheid wordt benut en er zijn voor deze variant geen werving en opleidingen nodig. Het bespaarde geld kan worden ingezet …

Lerarentekort of deeltijdprobleem? Lees verder »

Deeltijdwerk kost 4.617 fte per jaar (scholing en overleg)

In het po wordt massaal in deeltijd gewerkt: 75% van de werknemers in po werkt in deeltijd en de gemiddelde deeltijdfactor is 0,6 (bron Stamos, 2015, afgeleid van BZK, 2015). Er zijn 77.600 voltijdsbanen (fte) voor leerkrachten en die worden vervuld door 108.000 mensen (bron: CAOP). In de discussie over het dreigende lerarentekort en de wens om hogere …

Deeltijdwerk kost 4.617 fte per jaar (scholing en overleg) Lees verder »