materialen beroepsonderwijs

Ontwikkelopdracht voor docenten

Wij gaan uit van de uitgebreide professionele oriëntatie van docenten. Deze houdt in dat docenten naast ‘lesgeven’ verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van studiematerialen en de kwaliteitszorg. Het ontwikkelen van studiematerialen vraagt deskundigheid, tijd en middelen. Het overleg hierover vindt plaats tussen leidinggevende en docent. Het is gangbaar dat de uitkomst van dit overleg niet …

Ontwikkelopdracht voor docenten Lees verder »

Schema ‘curriculumconsistentie in beroepsopleidingen’

Het doel van een beroepsopleiding is het scheppen van een educatieve omgeving waarin leerlingen en studenten plezierig, doelgericht en kosteneffectief zicht voorbereiden op toekomstige beroepsuitoefening. Aldus zijn er veel belanghebbenden bij een beroepsopleiding: leerlingen en studenten, docenten, het werkveld, de overheid, de maatschappij en de schoolbesturen. De kwaliteit van een beroepsopleiding neemt toe naarmate de …

Schema ‘curriculumconsistentie in beroepsopleidingen’ Lees verder »

Kenmerken van goede opdrachten in beroepsopleidingen

In een beroepsopleiding staan opdrachten centraal. De opdrachten zetten leerling en student aan tot leren. Het is de kwaliteit van deze opdrachten die ervoor kan zorgen dat leren als zinvol en aantrekkelijk wordt ervaren. Opdrachten hebben kwaliteit als zij de volgende kenmerken bezitten. De opdracht is ontleend aan een beroepstaak of beroepshandeling en laat de …

Kenmerken van goede opdrachten in beroepsopleidingen Lees verder »

Studiehandleidingen maken voor beroepsopleidingen

De bron voor een module/studie-onderdeel is het leerplan. Het leerplan is een overzicht van te leren beroepstaken en de door de student uit te voeren opdrachten/studie-onderdelen. In de studiehandleiding wordt het studie-onderdeel verder uitgewerkt. Het belangrijkste onderwerp hierbij is de opdracht. Verder bevat de studiehandleiding onder meer informatie over de organisatie van het leren en …

Studiehandleidingen maken voor beroepsopleidingen Lees verder »