de adaptieve school

“Als we de schoolorganisatie wijzigen, ontstaat er ruimte om onderwijsvernieuwingen te realiseren”

Er wordt veel van scholen en leerkrachten verwacht: meer opvoeding, meer techniek, meer 21st century skills; voorkomen van pesten, drugs- en alcoholgebruik; betrekken van ouders bij school; kinderen leren omgaan met geld, voeding, cultuurverschillen en homoseksualiteit; actie ondernemen bij vermoedens van armoede, verwaarlozing en mishandeling en dat allemaal naast de ‘gewone’ vakken als taal, rekenen, aardrijkskunde en verkeer. Er is steeds meer oog voor verschillen tussen kinderen en hun behoeften en we plakken steeds vaker labels op kinderen als: dyslexie, dyscalculie, autisme, adhd, pdd-nos, hoogbegaafd en hoogsensitief.

Van scholen en leerkrachten wordt verwacht dat ze professioneel omgaan met deze brede taak en enorme diversiteit, veelal zonder extra middelen. Om dit mogelijk te maken wordt veel ontwikkeld op het gebied van leermiddelen, leerinhouden, didactiek en zorg. Echter, de grens van de mogelijkheden is min of meer bereikt binnen het gangbare onderwijs. Meer van het een, betekent meestal eenvoudigweg minder van het ander. De vraag die opkomt is: kunnen we de systeemgrenzen verschuiven zodat er meer mogelijk wordt? Het antwoord is ‘ja, dat kan!’. Het kan als we veranderen wat in 200 jaar niet is veranderd: de schoolorganisatie. Juist in de organisatie van scholen zit ontwikkelings- en financiële ruimte. Het gaat dan om:

  • méér tijd door ruimere openingstijden van scholen;
  • méér financiële middelen door integratie van onderwijs, opvang en zorgvoorzieningen;
  • méér benutting van kennis door mede-besluitvorming door medewerkers, leerlingen en ouders;
  • méér leren door een realistische, levensechte ordening van leerstof.

De School heeft de schoolorganisatie ingrijpend heeft veranderd. Hierdoor is binnen één organisatie inclusief, passend onderwijs mogelijk voor ieder kind; is de organisatie flexibel en wendbaar en de professionaliteit hoog. De organisatiewijzigingen maken ‘de adaptieve school‘.

Dit artikel beschrijft wat het belang is van een adaptieve school en wat ervoor nodig is om die te realiseren. Het zoomt uit naar een abstractere beschouwing van de innovatieruimte die een adaptieve schoolorganisatie creëert en zoomt in op wat er concreet nodig is binnen een school voor wat betreft eisen aan mensen, organisatie & systemen en educatief materiaal. Het artikel kunt u hier lezen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *