concept de school

Het concept De School bestaat uit een uniek ontwerp voor schoolorganisatie en de toepassing daarvan in de proeftuin van de Zandvoortse school.

De School biedt oplossingen voor actuele en klassieke onderwijsvraagstukken door een nieuwe onderwijsorganisatie. De organisatieveranderingen zijn:

 • flexibele school- en vakantietijden en ruime openingstijden (50 weken per jaar, 5 dagen per week van 8.00 tot 18.00 geopend)
  Hierdoor is differentiatie in tijd mogelijk: hoeveelheid tijd en spreiding over dag, week en jaar.
  Dit betekent vooral méér tijd en dus een einde van de stress van kinderen, ouders en medewerkers!
 • dynamic governance/sociocratie (= wijze van organiseren en besluitvorming)
  Hierdoor wordt alle beschikbare kennis van leerkrachten, ouders en leerlingen benut bij het ontwerp van werkwijzen en het nemen van besluiten, volledige ouderparticipatie, medewerkersparticipatie en leerlingenparticipatie.
  Concreet: elke tien weken wordt er een leerplan gemaakt per kind. Hierover is elke tien weken een gesprek van een uur tussen kind, leerkracht en ouder.
 • thematisch onderwijs met verrijkt aanbod (5 thema’s van 10 weken per jaar)
  Hierdoor is zowel het plezier in school als het leerrendement hoog: aansprekende thema’s, integratie van vakken/alle kerndoelen, grote diversiteit aan activiteiten (voor hoofd, handen en hart), dagelijks docenten van buiten, elke 10 weken educatieve excursies, diepgang en breedte binnen de thema’s.
  Voorbeelden: thema Communicatie met lessen over hoorspelen, onzichtbare inkt maken en computertaal; thema Milieu en Kringloop met lessen over survival na een milieuramp en insecten aan de waterkant.

Door deze verschuiving van voorheen vaste organisatiegrenzen lossen we prangende onderwijsvraagstukken op, zoals voor passend onderwijs, pesten, ouderparticipatie, versterking positie leerkracht en sluitende dagarrangementen. Tegelijkertijd worden ongewenste en hardnekkige ‘bijwerkingen’ van het gangbare onderwijs opgelost. Denk aan zittenblijven, schoolverzuim, etikettering van kinderen, demotivatie van leerlingen en leerkrachten en geldverspilling door slechte aansluiting van kindvoorzieningen. Daarnaast kan de nieuwe schoolorganisatie snel inspelen op allerlei maatschappelijke ontwikkelingen zoals gezond leven, meer techniek, praktisch burgerschap, 21e eeuws vaardigheden, arbeidsparticipatie van vrouwen en ruimte voor talentontwikkeling.

De School was aanleiding voor het Landelijk Experiment flexibele schooltijden, gestart in 2011 en moderne arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden, voor onderwijspersoneel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *