de school in 27 onderwijsvraagstukken

Het verhaal van een nieuw concept voor een basisschool kan op vele manieren worden verteld. In dit verhaal wordt De School beschreven aan de hand van 27 actuele onderwijs- en kinderopvangvraagstukken uit overheidsbeleid, adviezen Onderwijsraad en samenleving. Het document bevat veel links naar achterliggende documentatie.

 1. Inclusief, passend onderwijs
 2. Doorgaande ontwikkelingslijnen
 3. Brede talentontwikkeling versus focus op taal en rekenen (58 kerndoelen)
 4. Pesten
 5. 21st century skills en ‘advanced skills’
 6. Verbreding Techniek basisonderwijs
 7. Gedragsproblemen en school
 8. Hoogbegaafdheid
 9. Zittenblijven
 10. Actief burgerschap, leren samenleven, democratie
 11. Sociale vorming en sociale netwerken in het onderwijs
 12. Schoolcultuur en bevorderen van samenleven
 13. Bestrijding overgewicht/bevordering gezond leven
 14. Kenniseconomie en benutting talenten/potentieel
 15. Een leven lang leren
 16. De wereld/beroepspraktijk in de klas
 17. Bevorderen van brede professionaliteit van de leerkracht in het onderwijs, versterking positie
 18. Bevorderen aantrekkelijkheid beroep leraar
 19. De school als kennisorganisatie
 20. Flexibilisering arbeidsmarkt en vergroten arbeidsparticipatie van vrouwen, combi werk en zorg
 21. Combinatiefuncties kinderopvang en onderwijs
 22. Ouderbetrokkenheid, partnerschap tussen ouders en school
 23. Medezeggenschap medewerkers en ouders
 24. Medezeggenschap leerlingen
 25. Sluitend dagarrangement
 26. Integraal kindcentrum t.b.v. ontwikkeling elk kind/vervolg op brede school
 27. Prestatiebox

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *