Een blauwdruk voor een adaptieve school

  • Binnen één organisatie is passend onderwijs mogelijk voor ieder kind.
  • De organisatie is flexibel en wendbaar.
  • De professionaliteit is hoog.

In het document ‘Van adaptief onderwijs naar een adaptieve school’ komen zowel de praktische als beschouwende aspecten aan de orde. Je leest onder andere:

  • Welke organisatiewijzigingen nodig zijn om een school als organisatie adaptief te maken?
  • Wat valt er nu en in de toekomst te winnen bij een adaptieve schoolorganisatie?

Tot slot wordt uitvoerig in kaart gebracht wat een adaptieve school nodig heeft aan educatief materiaal, organisatie en systemen en kwaliteiten van mensen. Bijzondere aandacht hierbij verdient de bijdrage die ict kan bieden aan een adaptieve school.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *