Besluitvorming? Geen bezwaar

- samen met je team
- de best denkbare besluiten nemen
- wat vandaag besloten is, gaan we morgen doen

Voor wie?

 • Schoolleiders basisonderwijs,
 • Directeuren Kindcentra en
 • Medezeggenschapsraden
 • Bestuurders basisonderwijs

Hiermee kunnen we aan de slag

 • Leer de praktische en duidelijke aanpak voor besprekingen die je leidt naar goede besluiten die haalbaar zijn en waar draagvlak voor is.
 • Leer de zes factoren die bepalend zijn voor de haalbaarheid van beleidsvoornemens.
 • We stellen samen het voorgenomen besluit op, inclusief onderbouwing.
 • We bereiden samen de bespreking voor, jij leidt hem en we bespreken samen na.
 • We bereiden samen de bespreking voor, ik leid hem en we bespreken samen na.

Wat levert/lost het op?

 • Harmonie in je team, samen in plaats van zij/wij.
 • Heldere afspraken die leiding en team loyaal willen uitvoeren.
 • Ieders professie en gevoel zijn gehoord en benut.
 • Kwaliteit door gedegen onderbouwing.
 • Vorming van een collectief geheugen door zorgvuldige documentatie.
 • Geen implementatietraject meer nodig.
 • Oplossing voor impasses, verzet of onderstroom.

Werkwijze en tijdsinvestering

 • Samen aan de slag, hardop voordoen, zelfstudie en gesprekken
 • Tijdsindicatie: 3-6 dagdelen afhankelijk van de gekozen opties, de complexiteit van het voorgenomen besluit en de omvang van het team.
 • Doorlooptijd: minimaal 3 dagen tussen ons eerste contact en de bespreking.
 • Volledig online is mogelijk.