quickscans

- snel grip op een vraagstuk
- vanuit theorie en praktijk
- waarna je weet hoe je verder kunt

Voor wie?

 • Schoolleiders basisonderwijs,
 • Directeuren Kindcentra
 • Medezeggenschapsraden

Onderwerpen

 • werkdruk → gezond
 • jaarplan → realistisch
 • kwaliteitszorg → logisch
 • beleid → haalbaar
 • kansen → gelijker
 • ouders → betrokken
 • schoolleider en bestuur/staf → dialoog
 • schoolleider en MR → dialoog
 • studiedagen → zinvol

Wat levert/lost het op?

 • inzicht in het vraagstuk
 • scherpe analyses
 • concrete suggesties
 • vertrouwen door vertrouwelijkheid

Werkwijze en tijdsinvestering

 • Compact onderzoek en één gezamenlijke werkdag die zorgvuldig wordt voorbereid door jou en ons (één of twee experts is mogelijk). Klik om een voorbeeld van een tijdschema te zien.
  Quickscan doorlooptijd
 • Volledig online mogelijk.