regie over tijd

- krijg regie op de werktijd van het team en stop ongezonde werkdruk
- krijg regie op de onderwijstijd van leerlingen en bevorder gelijke kansen
- je kunt niet meer tijd uitgeven dan je hebt

Voor wie?

 • Schoolleiders basisonderwijs
 • Directeuren Kindcentra 
 • Medezeggenschapsraden
 • Bestuurders en stafmedewerkers basisonderwijs

Hiermee kunnen we aan de slag

 • we maken een tijdsbegroting voor de hele school 
  die inzicht geeft in de totale beschikbare tijd
 • we gaan uit van werkelijke taken en de
  werkelijk benodigde tijd daarvoor
 • de bestedingen van die tijd kies je samen met het team, op basis van het school-/jaarplan
 • keuzes en prioriteiten worden gezamenlijk bepaald
  op basis van ‘geen bezwaar’ waarbij er nimmer
  meer tijd besteed kan worden dan er is

Wat levert/lost het op?

 • een realistisch jaarplan met doelen die
  gehaald gaan worden
 • een school waar prettig en doelgericht
  gewerkt en geleerd wordt
 • saamhorigheid

Werkwijze en tijdsinvestering

 • compact onderzoek, gesprek met schoolleider 
  en teambijeenkomst
 • benodigde tijd schoolleider minimaal 3 dagdelen;
  doorlooptijd minimaal twee weken
 • Volledig online mogelijk.