Kenmerken van goede opdrachten in beroepsopleidingen

In een beroepsopleiding staan opdrachten centraal. De opdrachten zetten leerling en student aan tot leren. Het is de kwaliteit van deze opdrachten die ervoor kan zorgen dat leren als zinvol en aantrekkelijk wordt ervaren.

Opdrachten hebben kwaliteit als zij de volgende kenmerken bezitten.

  1. De opdracht is ontleend aan een beroepstaak of beroepshandeling en laat de leerling/student deze taken of handelingen uitvoeren of nadenken over deze uitvoering. De leerling/student werkt daarbij met een realistische beroepscasus dan wel beroepsprobleem of beroepsdilemma.
  2. De opdracht laat de leerling/student nadenken over de gewenste aanpak van een casus, probleem of dilemma (‘wat te doen’) en over het waarom van die aanpak.
  3. De opdracht heeft enige omvang (niet ‘een opdrachtje’) en levert een tastbaar resultaat op: voorstel, advies, tekening, schets, verslag, schema, plan, draaiboek, spel en dergelijke.
  4. De opdracht biedt de leerling/student de mogelijkheid tot zelfsturing en zelfstandigheid die zij/hij aankan en die in overeenstemming is met de zelfsturing en zelfstandigheid die zij/hij later in de beroepspraktijk zal tegenkomen.
  5. De opdracht bevat criteria voor het toetsen van het resultaat.
  6. De opdracht staat op papier en is ondubbelzinnig (consistent) geformuleerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *