methode voor curriculumontwikkeling

Het ‘leerlijnenmodel’ is in de spreektaal de naam geworden van een model waarmee alle ‘kopstukken’ van een beroepsopleiding in samenhang met elkaar kunnen worden ontwikkeld of verbeterd:

  • beroepsprofiel/competentieprofiel (beroepstaken die een afgestudeerde beheerst),
  • opleidingsmodel (bouwvoorschriften van de opleiding),
  • leerplan (opdrachten aan studenten om de beroepstaken te leren),
  • leerplanschema (jaar-, kwartaal- en weekrooster van studenten en docenten) en
  • studiehandleidingen (beschrijving van inhoud en organisatie van leeractiviteiten).

Tezamen vormen ze een integrale methode voor curriculumontwikkeling voor mbo- en hbo-opleidingen. In lijn met de consistentiegedachte geeft het model tevens houvast voor kwesties op het gebied van toetsen/criteria voor opdrachten en de organisatie van ontwikkeling en uitvoering van onderwijs.

De leerlijnen zelf verwijzen naar de vijf verschillende type opdrachten waarmee het leerplan is samengesteld. Elke leerlijn kent zijn eigen leerdynamiek (= vliegwiel tot leren), opbouw en beoordelingsvormen. Deze vijf leerlijnen worden onderscheiden:

  • de stagelijn: hier worden de beroepstaken integraal geleerd in de beroepspraktijk (stage/werk), de werkgever is opdrachtgever, studenten leren aan de hand van opdrachten en met begeleiding vanuit de opleiding;
  • de integrale lijn: hier worden de beroepstaken eveneens integraal geleerd, op school of in de beroepspraktijk, de school/docent is opdrachtgever, studenten leren aan de hand van opdrachten en met begeleiding vanuit de opleiding. Integrale opdrachten kunnen simulaties betreffen, projecten of werk in zogenaamde leer-werkbedrijven;
  • de conceptuele lijn: hier leert de leerling of student grondig te redeneren en zich te verantwoorden als professional. Conceptuele opdrachten zijn nodig waar het in de stage- en integrale lijn moeilijk is om bepaalde noodzakelijke kennis – achterliggende theorieën in relatie tot werkmodellen – te leren;
  • de vaardighedenlijn: hier leert de leerling of student grondig en diepgaand essentiële beroepsvaardigheden die te complex, onethisch of risicovol zijn om te leren in de stage- of integrale lijn.
  • de regielijn: hier leert de leerling of student regie te krijgen over zijn/haar studie, werk en andere gebieden waaraan tijd en energie besteed worden door het maken van keuzes gebaseerd op ervaringen, ambities en wensen.

Het leerlijnenmodel is door collega’s van de BDF-groep ontwikkeld en uitgewerkt. Het laatste boek in de reeks is het boek ‘Aan de slag, inspirerende opdrachten voor beroepsopleidingen’ van Marjolein Ploegman en Dick de Bie.
Onder het kopje ‘leerlijnenmodel’ vindt u een verwijzing naar dit boek, een samenvatting, een overzicht van alle titels uit deze reeks en diverse artikelen en praktische materialen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *