Ontwikkelopdracht voor docenten

Wij gaan uit van de uitgebreide professionele oriëntatie van docenten. Deze houdt in dat docenten naast ‘lesgeven’ verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van studiematerialen en de kwaliteitszorg.

Het ontwikkelen van studiematerialen vraagt deskundigheid, tijd en middelen. Het overleg hierover vindt plaats tussen leidinggevende en docent. Het is gangbaar dat de uitkomst van dit overleg niet wordt vastgelegd in een eenduidige opdracht. De gevolgen hiervan zijn vergelijkbaar met die bij studenten: onduidelijkheid, vermijdbare problemen en onmogelijkheid om te sturen op inhoud, kwaliteit en tijd.

Een goede opdracht voor docenten heeft in principe dezelfde kenmerken als een goede opdracht voor studenten. U kunt hier een voorbeeld zien van een opdracht van een teamleider aan een ontwikkelgroep betreffende het ontwikkelen van een studiehandleiding voor de integrale opdracht ‘verantwoord advies en voorlichting geven’ voor een mbo-opliding voor doktersassistenten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *