Pesten: leren samenleven als kerndoel ipv bestrijden met protocol

‘Onderwijs is taal en rekenen, opvoeding is voor thuis’ en ‘pesten op school is een afspiegeling van hoe volwassenen samenleven’. Twee onderwerpen die afgelopen week los van elkaar in het nieuws kwamen maar alles met elkaar te maken hebben.
School is namelijk bij uitstek en misschien wel de enige plek waar kinderen leren samenleven met allerlei andere mensen.
In plaats van pesten als een probleem te zien (wat het natuurlijk is) kunnen we de focus verleggen naar ‘leren samenleven’. Bij pesten als probleem bestaat de benadering uit protocollen, bij leren samenleven uit leertrajecten en voordoen.
In de onderwijspraktijk wordt er systematischer toegewerkt naar het bereiken van kerndoelen als rekenen en spelling dan naar het bereiken van kerndoelen op het gebied van samenleven. Terwijl ‘leren samenleven’ net zo’n kerndoel is als rekenen en spelling. Vanuit de kerndoelen geredeneerd, kan pesten gezien worden als ‘tekortkoming in de bekwaamheid samenleven’. Daarna werkt de analogie met rekenen en spelling. Namelijk, net zoals voor die vaardigheden is het de opdracht van een school om tekortkomingen op het gebied van samenleven te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken. Pesten krijgt hierdoor een andere plaats in het schoolleven: van een te bestrijden probleem wordt het een te verwerven bekwaamheid. Als we vervolgens kijken naar wat er voor nodig is om te leren samenleven, komen we bij het hart van het vraagstuk. De oplossingen liggen dan niet meer in protocollen maar in het veranderen van de organisatie van de school en het leren. Lees hier het hele artikel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *