Schema ‘curriculumconsistentie in beroepsopleidingen’

Het doel van een beroepsopleiding is het scheppen van een educatieve omgeving waarin leerlingen en studenten plezierig, doelgericht en kosteneffectief zicht voorbereiden op toekomstige beroepsuitoefening. Aldus zijn er veel belanghebbenden bij een beroepsopleiding: leerlingen en studenten, docenten, het werkveld, de overheid, de maatschappij en de schoolbesturen.
De kwaliteit van een beroepsopleiding neemt toe naarmate de overeenstemming van opvattingen tussen de docenten/manamagement, de studenten en het werkveld groter is (externe consistentie).
De kwaliteit van een beroepsopleiding neemt eveneens toe naarmate de samenhang tussen beroepsprofiel, leeractiviteiten en toetsen sterker is (interne consistentie).

De samenhang tussen deze elementen en de wijze waarop ze elkaar beïnvloeden, zijn samengevat in het schema ‘curriculumconsistentie in beroepsopleidingen’:

curriculumconsistentie in beroepsopleidingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *