Snel nieuwe leraren in het basisonderwijs

‘Meer leraren, anders blijven we dicht’ kopten de kranten in juni 2021. Vorig jaar verdiepte ik me in de cijfers rond de instroom van de Pabo-opleidingen en de wijze waarop de lerarenopleidingen zijn georganiseerd. Dat leverde hoopvolle aanknopingspunten op. Het blijkt bijvoorbeeld dat we honderden vissen uit een grote kweekvijver links laten liggen en dat we de leer-/werktijd van jonge mensen niet benutten. Insluiten en logischer organiseren zou snel kunnen leiden tot extra handen in de klas en goed opgeleide rolmodellen, juist voor die scholen die kampen met de grootste tekorten. Toon met de Pabo-opleiding wat we beogen met onderwijs: er valt veel te leren en de mogelijkheden reiken tot ver voorbij de horizon. Lees hier de uitwerking (leestijd 10-15 minuten).