Strengere regels voor vrijwillige ouderbijdrage?

In het onderwijsblad van de AOB (Algemene Onderwijs Bond) van 18 juni 2016 pleiten de AOB en de SP voor aanscherping van de regels betreffende de vrijwillige ouderbijdrage die door scholen wordt gevraagd.
De kern van het betoog is: ‘onderwijs is een grondrecht en publiek gefinancierd onderwijs mag geen financiële drempels opwerpen’.
Niemand zal het oneens zijn met dit betoog. Echter, effectuering hiervan zal morrelen aan diezelfde grondrechten: het beperkt de innovatiekracht van scholen en de vrijheid van onderwijs. Daarnaast volstaan de huidige regels om vrijheid van schoolkeuze voor alle ouders en kinderen te beschermen.
De voorgestelde aanscherping houdt deze twee regels in:

  1. een maximering van de vrijwillige ouderbijdrage en
  2. het verbod dat de ouderbijdrage besteed wordt aan het verbeteren van het onderwijs.

In deze notitie een beschouwing op de mogelijke gevolgen hiervan.
Het artikel ‘Ouderbijdrage versterkt tweedeling’ van de AOB vindt u hier.
Het rapport ‘De vrijwillige ouderbijdrage in het primair onderwijs 2013/2014’ vindt u hier.